Yhdistys

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Yhdistys on perustettu 08.02.1997 Jyväskylässä edistämään suomalaista pienimuotoista maidonjalostusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii valvomaan pienimuotoista maidonjalostustoimintaa harjoittavien yritysten yleisiä ja yhteisiä etuja. Yhdistys antaa jäsenilleen neuvoja ja koulutusta yritystoiminnan harjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä, sekä järjestää kokouksia, opintomatkoja, tapahtumia ja valistustilaisuuksia.

Jäseneksi voivat liittyä henkilöt, yritykset ja yhteisöt jotka kannattavat pienimuotoista maidonjalostusta. Yhdistyksen toimintaan voi tulla mukaan sellaisetkin joilla ei ole omakohtaista kokemusta pienimuotoisesta maidonjalostuksesta. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Suomen pienjuustolayhdistyksen tärkeimpiä tavoitteita ovat mm:
- yhteistyön lisääminen jäsenistön keskuudessa
- koulutus ja neuvonta
- elintarvikelainsäädännön alueellisen tulkinnan poistaminen.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin vuosittaisilla jäsenmaksuilla, jotka ovat erisuuruiset henkilö sekä yritys - ja yhteisöjäsenillä.

Yhdistys jakaa vuosittain suomalaisen juuston edistämistyöstä Caseus Fennicus -palkinnon.

Lue yhdistyksen toiminnasta Ajankohtaista-osioista.

Jäsenmaksut 2020

Jäsenmaksu on yrityksiltä 70 €, kannatusjäseniltä 90 € ja henkilöjäsenmaksu on 10 €/v

Jasenmaksu maksetaan tilille:

Suomen Pienjuustolayhdistys ry
Someron Säästöpankki, Forssa
tilinro: FI1543271020053894
Huomautuksiin ja tiedonantoihin: Maksajan nimi, osoite, puhelin ja s-posti.

Täydelliset yhteystiedot jäseneksi liittyvistä lähetetään myös e-maililla yhdistyksen sihteerille: erkki.vasara(at)luke.fi

Samalle tilille maksetaan myös muut yhdistykselle tulevat maksut.

Hallitus

Puheenjohtaja:
Antti Alavuotunki Helsingin Meijeriliike Oy

Jäsenet:
Janne Tolvi Kolatun Juustola Oy
Peter Dörig Herkkujuustola Oy
Jari Latva-Koivisto Hämeen ammatti-instituutti HAMI
Annika Heikkilä Heikkilän Juustola

Sihteeri:
Erkki Vasara